CUGET LIBER-blog public românesc!

23/11/2009

„AVICOLA NORD”, VICTIMA UNUI ATAC RAIDER


Este inutil să mai descriem pe larg fenomenul de atac tip corporate raider care s-a împânzit în Republica Moldova. Cert este că a ajuns să facă tot mai multe victime printre agenţii economici puternici din mediul de afaceri moldovean, sau, mai bine spus, s-a ajuns la depistarea a noi victime.

SC „AVICOLA NORD” S.A: se numără printre ultimii agenţi economici care au căzut pradă unor asemenea scheme frauduloase de jaf, mascat de aparenţa legalităţii.

În calitate de instrument principal, pentru ca aceste atacuri raider să îşi atingă scopul (acapararea, aparent legala, a unor bunuri şi proprietăţi de valoare la preţuri derizorii) se pare că sunt utilizate instanţele de judecată. Şi, mai mult decât atât, fără implicarea puterii judecătoreşti  aceste scheme frauduloase de tip raider nu ar fi atât de aproape să îşi atingă scopul.

Vom dezvălui acum câteva detalii despre un caz nou, despre care nu am prea relatat până acum.

În 2008, la demararea unui atac de tip raider asupra unei alte societăţi renumite şi anume S.A.„AVICOLA NORD”, puterea judecătorească manipulată cu iscusinţă de către o grupare specializată în aplicarea unor metode de genul hi-tech în vederea deposedării agenţilor economici de proprietăţi sau creanţe, a fost utilizată în calitate de instrument principal în schema raider derulată  asupra acestei societăţi.

De această dată însă, protagonistă nu mai este gruparea lui CAŞCEI (alias VADIM CIORNEA) ci o altă grupare a intrat în joc. Aceasta pare să fie coordonată de un anume ANDREI CIAUŞ şi se crede că s-ar afla sub „aripa protectoare” a lui Mark Tkaciuk – aşa-zisul sfetnic al fostului stăpân al Republicii Moldova, „Măria Sa” Vladimir Voronin.

Schema de atac aplicată în cazul S.A. „Avicola Nord” a devenit deja o practică obişnuită  printre raideri, şi este utilizată de obicei faţă de agenţii economici corecţi, care îşi plătesc dările la zi şi nu devin datornici prin intermediul serviciilor fiscale sau altele de acest gen.

Unul dintre acţionarii S.A. „Avicola Nord” – SRL „Energoresurse” (deţinătoare a unui pachet de 35,84% de acţiuni) avându-l director pe N. Stadinciuc în vederea obţinerii controlului asupra S.A. „Avicola Nord” a intentat la data de 02/07/2008 o acţiune fictivă privind dizolvarea persoanei juridice. Acţiunea în cauză a fost înaintată doar în scopul obţinerii măsurii de asigurare a acţiunii.

Primind pe 2/07/2008, spre examinare acea cerere de chemare în judecată depusă de SRL „Energoresurse”, instanţa de judecată, manipulată cu iscusinţă de raideri, prin intermediul unor presiuni exercitate de exponenţii puterii de stat, a emis în aceeaşi zi, o încheiere de instituire a administrării fiduciare asupra bunurilor S.A. „Avicola Nord”, ca aplicare a măsurii de asigurare a acţiunii.

Odată cu instituirea administrării fiduciare, s-a dispus înlăturarea conducerii societăţii şi transmiterea ştampilei şi a tuturor documentelor noului administrator fiduciar, numit în persoana dlui Vladimir Bălan. Astfel, graţie puterii judiciare, S.A. „Avicola Nord” a fost preluată fără probleme de raideri.

Însă, trebuie să subliniem că Vladimir Bălan, aflat în exerciţiul funcţiei de administrator al procesului de insolvabilitate a societăţii, şi colegul său de breaslă ANDREI CIAUŞ (care se va dovedi un personaj foarte important în istoria noastră) s-au procopsit cu un dosar penal şi ceva luni de închisoare, în timp ce se străduiau să pună la punct o schemă de tip „raider”.

Nenorocul a făcut ca agentul economic ce cădea victimă acestui atac – S.R.L. „FORVITCOM”—să fie o firmă patronată de fostul ministru al afacerilor interne, dl Gheorghe Papuc.

La puţin timp după eşecul celor doi, gruparea care, pare-se, că e coordonată de Andrei Ciauş, a intrat în conflict cu puternicul grup al lui CAŞCEI despre care am vorbit pe larg în articolele noastre precedente şi despre care se ştie ce influenţă are. „JBI” pare să fi constituit obiectul acestui conflict între cele două grupări, iar gruparea lui Ciauş iarăşi a avut de pierdut, căci Vladimir Bălan s-a mai ales cu un dosar penal şi din nou cu „odihnă” în spatele gratiilor.

Dar, să revenim la societatea care face obiectul articolului nostru. Pe 08/07/2008, S.A. „Avicola Nord”, prin intermediul directorului Gheorghe Bîrlădeanu a atacat cu recurs la Curtea de Apel Economică încheierea din data de 2/07/2008, prin care s-a instituit administrarea fiduciară

Între timp, Bălan împreună cu echipa sa au început să acţioneze şi să se comporte ca adevăraţi stăpâni ai societăţii. Astfel, raiderii şi-au luat propriile măsuri de „securitate” şi au schimbat paza, au înlăturat toate personale pe care le considerau incomode şi au început să facă „recrutări” printre angajaţi, pentru a-şi forma un grup de adepţi care să le servească interesele şi să le facă propagandă.

Totodată, Bălan şi complicii săi s-au ocupat intens de „scoaterea dividendelor”, s-au concentrat asupra comercializării producţiei întreprinderii şi au întreprins o serie de operaţiuni frauduloase care să le mărească propriile venituri şi să împingă societatea spre dezastru financiar.

Pe 14/07/2008, instanţa Curţii de Apel Economice, reprezentată de judecătorii Petru Răilean, Valeriu Harmaniuc şi Nicolae Craiu a dispus admiterea parţială a recursului înaintat de SA „Avicola Nord” şi înlocuirea lui Vladimir Bălan (care se afla deja sub urmărire penală) cu Mihail Pînzaru, tot membru al grupării lui Ciauş. Înlocuirea lui Bălan s-a dovedit însă necesară, deoarece acesta era implicat în mai multe cauze penale şi nu mai putea servi „liber” intereselor raiderilor.

La data de 16/07/2008, directorul Gheorghe Bîrlădeanu, care pare-se că a înţeles modul de operare al  raiderilor şi influenţa lor asupra justiţiei economice s-a gândit să recurgă la un truc, pentru a scăpa de sub controlul raiderilor – desemnarea administratorului fiduciar. Mai exact trucul a constat în formularea unei cereri de revizuire a deciziei Curţii de Apel Economice şi a fost „înghiţit” fără probleme de raideri. După cum era şi de aşteptat, pe 25/07/2008 cererea de revizuire depusă asupra deciziei Curţii de Apel Economice (din 14/07/ 2008) a fost respinsă ca inadmisibilă, deschizând totodată calea unui recurs la Curtea Supremă de Justiţie.

După mai multe investigaţii şi analize ale practicilor instanţei economice, s-a putut constata, că, pe parcurs, au avut loc grave încălcări ale legii şi, în special, că a fost încălcat flagrant articolul 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Şi asta s-a făcut cu permisiunea justiţiei …

Acumulând destule probe, S.A. „Avicola Nord” prin G. Bîrlădeanu a înaintat recurs la Curtea Supremă de Justiţie împotriva deciziei Curţii de Apel Economice din 25/07/2008. Recursul a fost admis spre examinare de Colegiul Economic al Curţii Supreme de Justiţie, la data de 21/08/2008.

Imediat după asta, raiderii au devenit mai agitaţi şi acest lucru s-a putut observa din modul în care au început să acţioneze, dovedindu-se astfel că nu aveau legături foarte solide în cadrul Curţii Supreme de Justiţie. Din dorinţa de a reuşi cu orice preţ, raiderii au început să recurgă la tot felul de trucuri ieftine pe care vroiau să le „servească” pe tavă Curţii Supreme de Justiţie.

Deţinând ştampila şi documentele S.A. „Avicola Nord” care le-au fost transmise atât de facil, prin tertipuri frauduloase şi acţionând sub imboldul disperării, raiderii l-au numit ca director al societăţii pe Serghei Ballo. La rândul său, Ballo a depus la data de 25/08/2008, în numele S.A. „Avicola Nord” o cerere de retragere a recursului înaintat de G. Bîrlădeanu la Curtea Supremă de Justiţie, împotriva acelei decizii a Curţii de Apel Economice, din 25/07/2008.

Tot pe 25 august, şi tot prin intermediul lui Serghei Ballo, raiderii au depus în numele S.A. „Avicola Nord” un demers privind restituirea recursului declarat de acţionarul G. Bîrlădeanu. Acest demers s-a făcut pentru ca raiderii să se asigure că au fost bine „înţeleşi” de Curtea Supremă de Justiţie …

Conştienţi de faptul că planurile lor murdare pot fi dezvăluite cu uşurinţă în cadrul Curţii Supreme de Justiţie, raiderii s-au gândit să tergiverseze procesul şi pe data de 26 august, acel an, prin intermediul lui N. Stadinciuc, în numele S.R.L. „Energoresurse” (acţionar al SA „Avicola Nord” şi care dorea să obţină controlul asupra societăţii, aşa cum am menţionat) au depus un demers prin care se solicita amânarea examinării cauzei. Motivaţia a fost că reprezentantul lor în instanţă, S. Istrati, era plecat în străinătate.

Pe 28 august, la două zile după înaintarea acelui demers, Colegiul Economic al Curţii Supreme de Justiţie, reprezentat de judecătorii N. Moldovanu, Vasilie Ignat şi Ion Vâlcov a pus capăt abuzurilor şi utilizării instanţelor judecătoreşti, ierarhic inferioare, în derularea unor atacuri raider, anulând încheierea emisă la 2/07/2008, referitoare la instituirea unui administrator fiduciar la S.A. „Avicola Nord”.

Pe 01/09/2008, prin intermediul S.R.L.”Energoresurse”, s-a depus o cerere de revizuire a deciziei Curţii Supreme de Justiţie, din data de 28/08/2008, pe care am menţionat-o mai sus.

Pe 16/10/2008, colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie, constituit din N. Moldovanu, Ion Vâlcov, Valentin Barbă a respins acea cerere, ca inadmisibilă.

În acest caz, ca şi în multe altele monitorizate de către publicaţia noastră online, s-a putut remarca faptul că, în derularea schemelor frauduloase, de cele mai multe ori raiderii se „împiedică” tocmai de Curtea Supremă de Justiţie. Acest organism, prin verticalitatea reprezentanţilor săi, a reuşit de multe ori să stopeze abuzurile instanţelor ierarhic inferioare, lucru de care raiderii sunt foarte conştienţi.

După cum s-a făcut observat şi în acest caz, în acţiunile lor, raiderii se bazează foarte mult pe „ajutorul” instanţei economice, al Procuraturii Anticorupţie şi al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) iar influenţele lor asupra altor instanţe sau asupra poliţiei sunt foarte fragile, aparent. Din acest motiv, cei care le cad victime, depun de cele mai multe ori eforturi pentru a ieşi din jurisdicţia instanţei economice, a Procuraturii Anticorupţie sau CCCEC, ce par să fie principalele instrumente ale raiderilor.

Probabil că raiderii suferă foarte mult, din cauză că nu au şi în cadrul Curţii Supreme de Justiţie, suficiente forţe care să le servească interesele, după cum o pot face şi în alte instanţe.

Din comunicatul informativ publicat pe situl Curţii Supreme de Justiţie, www.csj.md, din 13/11/2009, se poate osberva că, în două cazuri  –Combinatul de Panificaţie din Soroca şi SRL „Fim-Construction” – Curtea Supremă de Justiţie a casat soluţiile adoptate de instanţele de insolvabilitate şi a respins cererile introductive ca neîntemeiate, considerând că intentarea procesului de insolvabilitate sau chiar numai primirea spre examinare a cererii introductive în unele cazuri, poate fi interpretată ca atac de tip „raider”.

Pentru prima dată Curtea Supremă de Justiţie scoate în evidenţă posibilitatea utilizării instanţelor de judecată în vederea derulării atacurilor „raider”, fapt considerat de noi a fi un important pas în vederea exterminării fenomenului raider în Republica Moldova şi a instaurării certitudinii raporturilor juridice.

Considerăm necesar să menţionăm că, nenorocul s-a abătut iar asupra grupării lui Ciauş, Andrei Ciauş exercitând personal funcţia de administrator al procesului de insolvabilitate a Î.M. „Fim Construction” S.R.L.. Se pare că ulciorul lui Ciauş nu prea mai merge la apă …

Revenind la cazul care face obiectul articolului nostru, vrem să mai subliniem că administratorul fiduciar Mihail Pînzaru, numit în această funcţie în locul lui Vladimir Bălan (aşa cum am explicat mai sus), a organizat Adunarea Generală a Acţionarilor S.A. „Avicola Nord”.

În cadrul AGA, s-a pus în discuţie modificarea actelor de constituire ale societăţii care au servit ca unul dintre temeiurile de înaintare a cererii în dizolvare. De asemenea s-a discutat şi despre alegerea conducerii societăţii şi destabilizarea situaţiei economice prin repartizarea nejustificată a beneficiilor S.A. „Avicola Nord”. Această repartizare a fost utilizată şi ca mijloc de corupere al acţionarilor, pentru a-i atrage de partea raiderilor şi a putea fi folosiţi în schemele lor, pentru a crea aparenţa legalităţii, camuflându-şi astfel scopurile ilicite de jaf.

Din păcate, cazul S.A. „Avicola Nord”, supusă atacului raider, rămâne încă deschis, iar noi am vrut să subliniem încă o dată rolul pe care îl au instanţele economice în reuşitele grupurilor raider care adeseori sunt utilizate de raideri fără ca unii judecători să conştientizeze rolul care le revine.

Pentru a se evita utilizarea oarbă a judecătorilor în vederea punerii în aplicare a unor scheme frauduloase de tip raider, considerăm necesar să depistăm şi să desconspirăm schemele raiderilor, metodele aplicate şi scopurile urmărite de ei, fiind dificil uneori, ca acestea să poată fi identificate în primele etape.

În acest sens vom monitoriza în continuare cazul S.A. „Avicola Nord”, rămasă sub controlul raiderilor, vom investiga cu obiectivitate şi vom reveni cu noutăţi în cât mai scurt timp.

Până atunci, vrem să oferim câteva informaţii pe care le considerăm necesare, pentru toţi agenţii economici ce cad victime acestor grupări criminale şi se confruntă cu corupţia din justiţia economică.

E bine să ştiţi că adunările generale ale acţionarilor sunt folosite de raideri pentru fabricarea temeiurilor de implicare a autorităţilor de forţă ale statului în susţinerea lor. Victimele atacurilor raider trebuie să manifeste vigilenţă faţă de procedura de convocare, cvorumul adunării generale a acţionarilor şi cvorumul în cazul convocării repetate a adunării generale a acţionarilor, precum şi faţă de procedura de calculare a voturilor.

Adesea în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor este necesară doar înregistrarea unor acţionari pentru obţinerea cvorumului, hotărârile fiind ulterior promovate prin intermediul unor trucuri practicate cu regularitate de raideri.

Totul e să fiţi vigilenţi, să rezistaţi trucurilor şi să vă sesizaţi la timp de tertipurile pe care le întreprind raiderii.

www.hicsuntleones.eu

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: