CUGET LIBER-blog public românesc!

13/07/2009

CARNEA DE TUN A RAIDERILOR!


Pe 23 aprilie, Procurorul şef Anticorupţie, fără a deţine vreo împuternicire, a depus la Judecătoria Economică de Circumscripţie o cerere de dizolvare a companiilor fiduciare „EUROPA – TRUST” şi „ECON RENAŞTERE”. În aceeaşi zi, vicepreşedintele judecătoriei Economice, S. Namaşco, a repartizat dosarele „EUROPA – TRUST” şi „ECON RENAŞTERE” judecătorului Iurie Ţurcanu. Acesta la rândul său, fără a sta prea mult să analizeze dosarele, a emis tot pe 23 aprilie două încheieri referitoare la asigurarea acţiunii de instituire a administrării fiduciare asupra bunurilor celor două companii. Astfel, în calitate de administrator fiduciar, a fost desemnată „din exterior”, ca presupus factor neutru, dra DIANA CRICLIVAIA.
Acest nou statut, de administrator îi conferă drei CRICLIVAIA drepturi nelimitate de control asupra acţiunilor aflate în administrarea fiduciară a companiilor, ea având totodată puterea de a-şi exercita dreptul de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor. Tot la 23 aprilie, DIANA CRICLIVAIA a fost înregistrată în regim de urgenţă, la Camera Înregistrării de Stat ca având această calitate de administrator al ambelor companii menţionate mai sus.
Am reamintit acest mers al evenimentelor, menţionat într-un material anterior, pentru a sublinia modul în care este pusă în aplicare schema de tip raider de a ataca cele două companii menţionate mai sus. Acest tip de schemă a fost pus în aplicare şi în cazul altor mari companii sau societăţi cum ar fi SA CARMEZ, NORD MOBILA sau SA GEMENI.
Modul de desfăşurare al unui atac de tip raider nu mai este o necunoscută în momentul de faţă. Semne de întrebare se ridică însă asupra personajelor care se expun în aceste acţiuni de atac şi care nu sunt nici pe departe adevăraţii capi ai grupării de raideri. Unele dintre acestea apar ca din senin în funcţii de răspundere sau cu titulaturi extrem de pretenţioase pentru vârsta lor fragedă, sau deşi provin din origini modeste ajung brusc să conducă automobile luxoase, pe care nici un afacerist înstărit nu şi le-ar permite.
Cine sunt aceste persoane, şi care este rolul lor în întreaga schemă de atac raider asupra companiilor, la ce risc se supun şi ce se va întâmpla dacă atacul dă greş? Dileme la care probabil nici aceşti executori şi nici măcar coordonatorii lor nu îşi pot da încă un răspuns.
Şi revenim la unul dintre personajele care a ajuns peste noapte să joace un rol important în cazul companiilor „ EUROPA – TRUST” şi „ECON RENAŞTERE”, obţinând dreptul de a gestiona patrimoniul a circa 330 mii de cetăţeni aflat în peste 600 de întreprinderi: DIANA CRICLIVAIA numită administrator fiduciar printr-o acţiune fulger, într-o singură zi, aşa cum am precizat mai sus. Ciudată această numire şi funcţia care i s-a încredinţat cu atâta rapiditate. De ce? Pentru simplu fapt că dra CRICLIVAIA nu a activat nici o dată pe piaţa valorilor mobiliare, iar candidatura acesteia nu a fost propusă de procurorul care a înaintat cererea privind instituirea administrării fiduciare… De unde a apărut DIANA CRICLIVAIA şi cum a fost ea găsită în aceeaşi zi ? Se cunoaşte cumva cu judecătorul Iurie Ţurcanu sau poate cu acel care sub semnătura lui Ţurcanu mânuieşte frâiele justiţiei?
DIANA CRICLIVAIA are 30 de ani, este originară din satul Puhăceni şi se trage dintr-o familie nevoiaşă. Tânăra este necăsătorită, şi locuieşte cu sora Mariana (la fel necăsătorită) şi fratele Sergiu, angajat al MAI, într-un modest apartament de 33 de metri pătraţi.
Pentru a-şi putea exercita funcţia ce îi fusese pregătită de atâta vreme, ea a obţinut certificat de calificare abia pe 22 februarie 2008. Pentru toţi a fost atât de clar de unde a apărut DIANA CRICLIVAIA şi rolul care i-a fost pregătit, încât nimeni nu şi-a mai pus întrebări şi au uitat cu toţii să pregătească „intrarea în scenă” a tinerei.
Diana CRICLIVAIA a mai apărut însă anterior în scheme de fraudare fiscală şi se pare că şi-a îndeplinit cu succes misiunea, căpătând astfel încrederea „familiei” …. Tânăra mai figurează ca fiind administrator şi asociat al Î.M. „CEREAELIS-PROD” S.R.L., firmă cu o reputaţie dubioasă, care, în anul 2008, a achitat taxe şi impozite în sumă de 650 lei, în timp ce taxele pentru examinarea acţiunii în Judecătoria Economică au constituit 241.934 lei. Nu aşa că instanţa este un instrument principal de făcut bani?
Un lucru este evident: DIANA CRICLIVAIA este în primul rând un pion şi nu se ştie cât de conştientă este de seriozitatea acţiunilor sale şi de riscurile la care se expune. Evident, în cazul „EUROPA –TRUST” şi „ECON RENAŞTERE” dra CRICLIVAIA a fost angajată în calitate de carne de tun, pentru a fi folosită la fraudarea celor peste 330 de mii de cetăţeni, care au transmis companiei acţiunile în administrare fiduciară.
Spre deosebire de administraţia companiei care are cel puţin un fond de garanţie şi activează sub supravegherea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, DIANA CRICLIVAIA a fost investită cu atribuţii nelimitate în ceea ce priveşte administrarea fiduciară a patrimoniului aflat deja în administrarea fiduciară a companiei. Astfel ea are libertatea de a dispune de patrimoniul administrat de companii, libertate de care se vor folosi cei care o dirijează din umbră.
Încheierea judecătorească privind desemnarea DIANEI CRICLIVAIA în calitate de administrator fiduciar a fost atacată cu recurs, şi astfel în joc a intrat actorul principal al schemelor de tip „corporate raider”, AUREL COLENCO.
Fără contribuţia esenţială a lui Aurel Colenco nici una dintre „combinaţiile” raider nu ar trece de Curtea de Apel Economică.
AUREL COLENCO – despre care se ştie că este implicat în susţinerea celui presupus ca şi coordonator al grupării de tip raider, cu numele de scenă CASCEI (alias VADIM CIORNEA) – a fost supus unor proceduri penale împotriva sa. Dar pentru a scăpa basma curată l-a servit pe tavă pe colegul său de breaslă Ion Ralea Dl COLENCO a continuat să slujească mâna care îl hrăneşte şi anume pe CAŞCEI, care încearcă a fi prezentat publicului ca beneficiarul real al atacurilor „raider”. Credem totuşi că acei care urmăresc publicaţiile noastre nu sunt într-atât de naivi să considere pionul „CAŞCEI” drept mare cap mafiot ….
Cu iscusinţă, Aurel Colenco a reuşit să repartizeze doar sieşi recursurile depuse de reprezentanţii celor două companii menţionate mai sus, recursuri referitoare la încheierea prin care DIANA CRICLIVAIA a fost desemnată ca şi administrator fiduciar.
COLENCO şi devotata sa echipă Eugeniu Clim şi Valeriu Harmaniuc, fără a avea o motivaţie elementară a deciziei sale, contrar prevederilor legale în vigoare, au dispus menţinerea DIANEI CRICLIVAIA în funcţia de administrator fiduciar al ‚EUROPA-TRUST” şi „ECON RENAŞTERE”, cu toate că o persoană nu poate fi administrator decât la un singur participant profesionist. Justiţia este justiţie !!!
Astfel cu marele ajutor dat de AUREL COLENCO, gruparea de acum prea cunoscutului raider „Caşcei” prietenă şi asociată cu un alt „actor” de primă linie cunoscut în această lume a jefuitorilor, „Hahol” (alias NICOLAE GABORAC) au concentrat în mâinile DIANEI CRICLIVAIA controlul asupra patrimoniului celor peste 330 de mii de oameni. Responsabilă în ultimă instanţă va fi doar Diana Criclivaia, până la urmă o persoană oarecare.
„HAHOL” şi „CASCEI” (sau poate, mai exact, stăpânul acestora) siguri de câştig, s-au anunţat deja ca fiind licitanţii principali la multe din întreprinderile în care „EUROPA-TRUST” deţine pachete de control. Pentru vânzarea unora dintre ele, avansul e deja încasat.
Esenţialul întregii probleme a acţiunilor grupării de raideri constă în baza de date referitoare la clienţii „EUROPA-TRUST”. Gruparea criminală menţionată a reuşit să sustragă în mod fraudulos această bază de date de la registratorul independent R.I. „Registru Service”. Dar, declaraţia „oficială„ a fost că baza de date a fost distrusă de administraţia R.I. „Registru Service”. Totodată, în acest sens a fost fabricat şi un dosar penal, care până în prezent, nu a ajuns la judecată, din cauză că organul de urmărire penală a refuzat să efectueze expertiza sistemului informatic al R.I. „Registru Service”.
O dată ce a fost fabricat aşa-zisul „caz” de distrugere a bazei de date a registratorului independent, activitatea ambelor companii menţionate mai sus a fost suspendată, servind în final drept temei pentru înaintarea cererii de dizolvare a lor.
Un alt membru al grupării de raideri, RUSLAN PURICE (al cărui nume apare implicat în alt atac de tip raider, la SA „AVICOLA BUCOVAT”) deţinea lista clienţilor companei şi prin diverse acţiuni de manipulare a făcut mai multe încercări de a intra în posesia acţiunilor clienţilor „EUROPA-TRUST” de la întreprinderile pentru vânzarea cărora „CASCEI”, pare-se cu acordul stăpânului său încasase deja avansul de la potenţialii cumpărători.
PURICE este acţionarul majoritar al S.A. „Emis Consulting Grup” şi persoană de încredere a Dianei Criclivaia, mai bine spus unul dintre cei autorizaţi să o dirijeze pe Criclivaia pe traiectoria corectă şi să îi indice cu precizie unde să îşi aplice tânăra administrator semnătura. Astfel nu e nevoie ca VIP-ul „CASCEI” să iasă în faţă şi să se afişeze. Ierarhia, ca în orice grupare criminală, este respectată.
Cum baza de date a C.F. „EUROPA –TRUST” şi „ECON RENAŞTERE” e pe punctul de a fi refăcută, raiderii au nevoie de „un cineva” la dispoziţia lor, uşor de controlat, care să o gestioneze.
S.A. „Emis Consulting Grup”, avându-l ca director pe RUSLAN PURICE, s-a dovedit acel „cineva”. În regim de urgenţă, societatea a depus cerere de obţinere a licenţei pentru activitatea de ţinere a registrului datelor companiilor menţionate mai sus.
Emis Consultig va deţine controlul atât asupra registrului acţionarilor societăţilor care se vor afla în prelucrarea grupării de raideri cât şi registrul clienţilor companiilor.
Unde se va ajunge prin asta?
Raiderii vor avea posibilitatea să falsifice baza de date atât a acţionarilor societăţilor pe acţiuni cât şi a clienţilor deţinătorului nominal. În cazul în care, eventual, neregulile vor fi depistate, şi totuşi vor mai exista şi justiţiari pe care corupţia nu i-a atins, răspunderea pentru falsificare va putea fi evitată datorită lipsei intenţiei, rezultată din eroare. Mai mult decât atât refacerea bazei de date este aprobată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare care până la urmă va fi cea responsabilă.
Totodată, aceştia vor deţine controlul asupra informaţiilor confidenţiale privind identitatea clienţilor şi patrimoniul acestora având şi posibilitatea de a schimba clienţii incomozi mai exact „pe acei care se vor revolta ca şi deponenţii de la Invest Privat Bank sau angajaţii de la Avivola Nord”.
Este evident că planul de atac al companiilor este bine chibzuit şi pregătit pe parcursul a mai multor ani, având şi susţinători foarte influenţi şi înrăiţi, mai ales din cauza tensiunii provocate de posibilele schimbări ale viitoarelor alegeri. Ce se va întâmpla cu acei ce sunt acum trimişi în prima linie, cum ar fi DIANA CRICLIVAIA sau RUSLAN PURICE? Vor fi ei susţinuţi şi protejaţi în caz că apar probleme sau vor rămâne doar carne de tun şi ţapi ispăşitori, iar cei ce stau acum în umbră se vor spăla pe mâini? O întrebare la care încă nimeni nu are răspuns…
Cei ce par să joace rolul de capi – „CAŞCEI” şi „HAHOL” – sunt persoane apropiate generalului Valentin Mejinschii. Putem spune chiar că fac parte din acelaşi clan. Anume, Valentin Mejinschii a fost acel care a promovat interesele grupării de raideri, oferindu-le posibilitatea de a avea angajaţii săi în cadrul CCCEC. Şi unde a ajuns Mejinschii după ce şi-a epuizat rolul ?
Exemplu stă cazul ofiţerului CCCEC, Roman Moraru, plătit atât de această instituţie a statului dar şi de gruparea lui „Caşcei”. Roman primea indicaţii directe de la „Caşcei” şi „Hahol”, iar pentru acest serviciu încasa un salariu lunar de câteva mii de euro. Ce s-a întâmplat cu Roman Moraru. Pare-se oare că s-a ales cu un dosar penal?
Dar asta este o altă discuţie, într-un viitor cât mai apropiat…
Revenim din nou la dilema dacă raiderii CAŞCEI şi HAHOL sunt cu adevărat capi sau şi ei fac jocul cuiva? Sunt şi ei tot un fel de carne de tun şi îşi vor ispăşi cândva pedeapsa ? Cine o fi „il capo dei tutti capi”? Oare să ne hazardăm să ghicim?
http://www.hicsuntleones.eu

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: